Divestment

Contact: fossilfreegent@ugent1010.be

WIE ZIJN WE?

De beweging richting een duurzame toekomst vereist de sociale en economische steun van leidinggevende publieke instellingen en de actieve participatie van de samenleving in haar geheel. Als een publieke actor is het de taak van de Universiteit Gent een ethisch rolmodel te zijn op het vlak van positieve actie en het streven naar een duurzame toekomst. Toch investeert onze universiteit een ongekende som in fossiele brandstoffen en wapentechnologie, waardoor de UGent faalt haar sociale verantwoordelijkheid op te nemen. De tijd is gekomen om verder te gaan dan communicatie, het moment is aangebroken om ons financieel, praktisch en symbolisch gewicht in de strijd te werpen, het is nu dat we moeten desinvesteren om te bouwen aan een duurzame toekomst.

WAT WILLEN WE?

Fossil fuel divestment is essentieel voor het bouwen aan een duurzame toekomst. De divestment beweging steunt op de twee pilaren van onze maatschappij: haar individuen en haar publieke instellingen. Het geld van beide groepen wordt door banken gebruikt om te investeren in verschillende industrieën; fossiele brandstoffen en wapens inbegrepen. Deze investeringen bieden financiële steun aan de acties van een dergelijk bedrijf. Financiële investering in de ontginning van fossiele brandstoffen, in bedrijven afhankelijk van fossiele brandstoffen en in wapenbedrijven betekent dus actieve aanvaarding en promoting van de ecologische en sociale impact ervan. Het is onze verantwoordelijkheid te beseffen welke bedrijven en sectoren wij met onze geldmiddelen ondersteunen.

We vragen enerzijds van de publieke instellingen, te beginnen met de Universiteit Gent, weg te stappen uit fossiele brandstoffen en wapenhandel; en anderzijds van individuen bewust te zijn van hun financiële impact op de wereld. Onze campagne focust dus op de structurele en een individuele pijler.