Duurzaamheidspact

Samen streven naar een duurzame universiteit! Via het Duurzaamheidspact kunnen diensten van de Universiteit Gent (nl. vakgroepen, onderwijsdiensten, etc.) zich hiervoor inzetten door het opzetten van concrete acties. Dit reeds sinds het academiejaar 2011-2012.

Thema’s en doelstellingen

Het Duurzaamheidspact bevat verschillende thema’s (nl. consumptie, afval, educatie, elektriciteit, catering en keuken, papier, verwarming, werkreizen, woon- en werkverkeer en communicatie en participatie) waarbinnen pragmatische doelstellingen werden opgesteld. Deze trachten de deelnemers te bereiken via concrete acties. De lopende projecten zijn:

  • Onze catering is duurzaam
  • Thesissen digitaal
  • I Love Kraantjeswater
  • Jacht op energievreters
  • Minder restafval in onze keukens
  • Plastic afval krijgt 2de leven
  • Een groene campus
  • Studenten leren duurzaam

Werking en deelname

Via veranderingen in de dagdagelijkse werking binnen de universiteit kunnen we bijdragen aan een duurzamere UGent. Om die reden opereert het Duurzaamheidspact op het niveau van vakgroepen, diensten en afdelingen. Deze instanties genieten veel vrijheid in hun dagelijks beleid en staan dichter bij het personeel dan de centrale administratie. Ook op het niveau van onderzoeksgroepen en labo’s kan gewerkt worden. Om de engagementsverklaring na te komen, rekenen we op minstens één ‘duurzaamheidsverantwoordelijke’ per deelnemende groep die de coördinatie van het Duurzaamheidspact op zich neemt. Reeds 76 instanties engageren zich en we hopen dat dit jaar nog meer groepen op de boot springen. Zowel grote als kleine acties zijn van tel! Info over de bestaande initiatieven is te vinden op de website van de UGent. Heb je vragen? Wil je deelnemen aan een bestaand project of zet je liever een nieuwe actie op poten? Aarzel niet en contacteer ons op duurzaamheidspact@ugent1010.be of stuur een mailtje naar duurzaam@UGent.be .