Educatie

Na het bemachtigen van de tweede plaats bij ‘De Groene Ruijter’, een wedstrijd die projecten ondersteunt die bijdragen aan een duurzamere wereld, hebben we de kans gekregen om ons project ‘Innovatie/Educatie’ realiteit te maken. We zetten hiermee in op duurzamere educatie. Het begrip duurzaamheid moet niet enkel een grotere plaats innemen binnen de het onderwijs, wat bij studenten een beter begrip van de term moet scheppen, ook de leerstof zelf moet duurzamer verwerkt kunnen worden.

Doelstelling van het project

Het eerste luik binnen ons project ‘Innovatie/Educatie’ omvat de doelstelling om duurzaamheid een grotere plaats te geven binnen het onderwijs. Zo zullen studenten de urgentie van deze problematiek beter begrijpen. Bovendien kan een meer interfacultaire blik hierop nieuwe inzichten creëren.

Het tweede luik focust zich op het duurzaam behouden van de leerstof. Instuderen en repliceren kan je helpen slagen voor een examen, maar is niet voldoende voor retentie op lange termijn. We pleiten voor een duurzame opslag van informatie en dit moet bereikt worden door debat over en een kritische blik op de leerstof.

Actie

In samenwerking met verschillende partners binnen ons eigen netwerk, maar ook daarbuiten, trachten we methodes en tools te ontdekken die toepasbaar zijn voor de UGent en deze voor onze universiteit te concretiseren. Om een draagvlak te creëren, spreken we met het onderwijzend personeel, studenten, alumni en externen om uiteindelijk met de resultaten naar de rector en de Commissie Educatie te stappen en hen te prikkelen voor onze ideeën.

Meer info kun je verkrijgen via vice.durgent@gmail.com.