Historiek

D’URGENT ontstond in het najaar van 2010 aan de UGent onder de naam ‘UGent1010’. Samen met 2000 scholen en universiteiten verbond de UGent zich immers aan de internationale klimaatcampagne 10:10 Global. Het oogmerk was om de CO2-problematiek het hoofd te bieden door de uitstoot elk jaar 3 tot 10% te verminderen. Omwille van de moeilijkheden omtrent het meten hiervan en de multicausaliteit van de klimaatverandering werd na een jaar besloten rond het bredere thema van ‘duurzaamheid’ te werken. Sindsdien is het enkel maar vooruit gegaan, met zeven eclatante jaren van groei, enthousiasme en actie tot gevolg: biologische moestuinen ontsproten op UGent-terrein (StuJardin), recyclagetonnen voor oude gsm’s verschenen op elke faculteit (Urban Mining), biologische en lokale groentepaketten werden verkocht (Mizuna), mobiliteitsprojecten gelanceerd (Critical Mass Gent, no Traffic Jam, beleidsnota’s), aanbod van vegetarische maaltijden in de studentenresto’s werd verplicht, een orgaan zag het licht om de interne werking van UGent op langdurige basis te verduurzamen (Duurzaamheidspact), een jaarlijkse duurzaamheidsaward werd gelanceerd om nieuwe projecten te financieren (de Groene Ruijter), wegwerpbekers werden verbannen uit de studentenresto’s, een mobiele keuken voor voedseloverschotten werd uitgerold (RestFest)… Sommige van deze projecten zijn intussen (voorlopig) afgerond, andere dan weer verzelfstandigd. Nieuwe projecten staan in de steigers en steeds meer studenten worden aangesproken, van alle Gentse universiteiten en hogescholen!

Logo baseline D'URGENT-groen