Structurele pijler

Centrale fondsen van de Universiteit Gent: 230 miljoen euro

De beweging richting duurzaam en ethisch investeren combineert de noodzakelijke sociale en economische inspanning voor een duurzame toekomst. De onwil om in te gaan tegen de financiële steun aan fossiele brandstof industrieën garandeert de bestendiging van de wereldwijde klimaatverandering. Enkel een actieve deelname van de leidinggevende maatschappelijke spelers, zoals de Universiteit Gent, zal het momentum voor verandering verder aanwakkeren.

Fossil Free Ghent:

De eis dat het financiële kapitaal van de Universiteit Gent desinvesteert; wij eisen een verschuiving van de investeringsportefeuilles van industrieën verantwoordelijk voor de ontginning van en afhankelijk van fossiele brandstoffen richting duurzame, ethische en niet op fossiele brandstoffen berustende industrieën.

De Universiteit Gent en de Gentse bevolking staan voor een samenleving die getekend is door een positief verhaal op vlak van milieu, ethiek en investeringen.

Milieu:

Afhankelijkheid en emissie van fossiele brandstoffen veroorzaken een onomkeerbaar en nefast effect op ons klimaat, wat elke gemeenschap aantast en de mogelijkheid tot een welvarende toekomst op het spel zet. Het stopzetten van financiële steun aan bedrijven in de fossiele sector zal de vraag naar en de ontwikkeling van alternatieve energieproductie stimuleren.

Ethiek:

Het is de verantwoordelijkheid van de leidende publieke instellingen om een voorbeeld van verandering te zijn. Door deel te nemen aan het groeiende momentum van de duurzaamheidsbeweging en de wereldwijde actie rond fossil fuel divestment, heeft de Universiteit Gent de unieke kans een reële speler te worden in het werken aan een duurzame en ethische toekomst, en dit zowel op lokaal als op op internationaal niveau.

Investeringen:

Fossiele brandstoffen vertonen een verhoogde graad van investeringsrisico binnen de financiële sectoren. Problemen met instabiele fossiele brandstofprijzen, verminderende energiebronnen, en een groeiende koolstofzeepbel maken een verdere investering in fossiele brandstoffen nog riskanter. Investeren in hernieuwbare energie en duurzame oplossingen vertoont echter de tekenen van een aankomende technologische boom, zowel een ethische als een rendabele investeringskeuze.

D’URGENT wenst een verandering van investeringen teweeg te brengen teneinde de noden van het milieu en de samenleving te weerspiegelen. Maak een einde aan de financiële steun en maak zo een einde aan de fossiele brandstof industrie.

 

LITERATUUR

De volgende bronnen dienen om extra informatie te bekomen aangaande de divestment beweging en inzake organisaties die voor een duurzame toekomst ijveren.

Fairfin.be

http://gofossilfree.org/what-is-fossil-fuel-divestment/

https://www.blackrock.com/corporate/en-mx/literature/whitepaper/bii-pricing-climate-risk-international.pdf

http://www.bacbi.be/pdf/techniondossier.pdf

blacklist oil&gas-, coal- extraction companies