Visie

D’URGENT werkt rond duurzaamheid, een zeer actueel en maatschappelijk relevant onderwerp. We richten ons op de Gentse studentenpopulatie en vertrekken vanuit het idee dat je als student een grote impact kan hebben.

Maar wat is duurzaamheid precies? De laatste tijd is het echt een containerbegrip geworden: plots lijkt alles en iedereen duurzaam bezig te zijn. Een algemene opvatting is dat het met het milieu en de thematiek van de klimaatverandering te maken heeft. Dit is zeker correct, maar er is meer. Duurzaamheid is niet enkel van toepassing op deze ecologische pijler, ook een sociale en een economische pijler vallen onder de definitie van ‘duurzaam’. Of om het met wat coolere begrippen te zeggen: duurzaamheid gaat over planet, people en profit. Het kernidee is dat deze niet los van elkaar gezien kunnen worden. Duurzaamheid bekijk je door een holistische bril en vanuit een systemische analyse. Het tegengaan van milieuverontreiniging en klimaatwijziging gaat hand in hand met het beschermen van arbeids- en mensenrechten binnen een economisch systeem dat verder kijkt dan winst op korte termijn ten koste van mens en omgeving.

Dit gezegd zijnde: hoe kan een lokale studentenorganisatie aan deze mondiale uitdaging bijdragen? Om verandering te bekomen kan je twee dingen doen: je kan op individueel niveau mensen sensibiliseren en je kan grotere spelers (onderwijsinstellingen, banken, overheden…) pushen om hun beleid te veranderen. D’URGENT zet in op beide strategieën. Enerzijds proberen we actief te werken aan de sensibilisering van de studenten door hen te wijzen op het belang van duurzaamheid. Het organiseren van een filmavond, een debat of een zichtbare actie in de studentenrestaurants kan hiertoe bijdragen. Anderzijds wijzen we de grotere vissen in de vijver op hun verantwoordelijkheid en oefenen we druk uit om hun beleid duurzamer te maken. D’URGENT staat niet alleen voor deze taak. Daarom hechten we er veel belang aan om zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties, ervan bij te leren en te inspireren.

Concreet stellen we ons vragen als: wat ligt er op ons bord? Op welke manier verplaatsen we ons? Wat voor producten kopen we? Wat gebeurt er met onze spaarcenten? Hoe produceren we energie? Wat doen we met ons afval? Uit deze vragen, interesses en zeker ook verontwaardiging komen dan projecten voort. Het is fantastisch te voelen dat je als student echt een impact hebt, dat je echt het verschil kan maken. Wees daarom uitgenodigd om je aan te sluiten bij één van onze projecten of om zelf een project op poten te zetten binnen D’URGENT. Onze actieve en enthousiaste vrijwilligers en de vele sympathisanten en geïnteresseerden vormen het kloppend hart van onze vereniging! Indien je niet over de tijd beschikt om je volledig te engageren binnen een project ben je dus zeker welkom op onze activiteiten. Uit de verschillende projecten komen immers activiteiten voort en daarnaast doen we ook lezingen, documentaires…

Slotsom: wij staan open voor eenieder die goesting heeft om de zaken aan te pakken, elk op zijn eigen interessegebied, elk op zijn eigen tempo. Hoe veel tijd en werk je in de organisatie steekt is volledig je eigen keuze, en ongeacht welke keuze je maakt, je steentje zal je zeker kunnen bijdragen!

Logo baseline D'URGENT-groen